Skip to content

Nr 4/2014

W numerze:

  1. Kolonoskopia po 80 roku życia – z perspektywy szpitala wojewódzkiego
  2. Aktywność fizyczna pięćdziesięciolatków
  3. Seniorzy o życiu i jego jakości w perspektywie przemijania i nieuchronności śmierci – wybrane aspekty
  4. Analiza wybranych czynników wpływających na aktywne wykorzystanie czasu oraz utrzymanie stosunków społecznych u osób w wieku podeszłym
  5. Gerontoprofilaktyka jako ważny element kultury fizycznej seniorów
  6. Zastosowanie hortikuloterapii w gerontologii
  7. Potrzeby pacjenta starszego i ich wpływ na projektowanie szpitali
  8. Podmiotowość osób starszych na podstawie doświadczeń związanych z Kongresami “Obywatel Senior”

Do pobrania na stronie:

AkademiaMedycyny.PL Gerontologia Polska nr 4/2014

 

<< powrót