Skip to content

REGULAMIN VII JUWENALIÓW III WIEKU

Serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji Europejskiego Festiwalu Artystycznego Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Wszystkich Twórczych Seniorów. Idea naszej imprezy to artystyczna integracja studentów – seniorów. Przede wszystkim nasz festiwal adresujemy do chórów, zespołów, solistów, teatrów, kabaretów oraz grup tanecznych, plastycznych i literackich z Uniwersytetów III Wieku i innych aktywnych środowisk seniorskich.

Pobierz regulamin

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót