Skip to content

Rewitalizacja społeczna

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ:

WARSZAWA: 06.11.2014 r. „Rewitalizacja społeczna”

MIEJSCE:

BEST WESTERN Hotel Felix

Ul. Omulewska 24, Warszawa

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji społecznej w aspekcie krajowym i międzynarodowym oraz model działań lokalnych partnerstw na obszarach objętych rewitalizacją opracowany w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna”.

ZAPRASZAMY:

  • Przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej najwyższego szczebla (Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarze i Podsekretarze Stanu, Dyrektorzy Departamentów i Naczelnicy Wydziałów poszczególnych Departamentów innych niż wymienione poniżej),
  • Przedstawicieli Departamentu Inicjującego Projekt (Departament Integracji i Pomocy Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej),
  • Przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury),
  • Przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej (Departament Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej),
  • Przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce,
  • Przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich,
  • Przedstawicieli Samorządu terytorialnego różnego szczebla (gmina, powiat, województwo),
  • Przedstawicieli Organizacji pozarządowych (NGO) statutowo zajmujących się pomocą społeczną,
  • Przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Aby dokonać zgłoszenia na konferencję, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: http://rewitalizacjaspoleczna.pl/konferencje-rekrutacja/ i odesłać na adres e-mail rekrutacja@cal.org.pl bądź fax: 22 121 59 10 wew.29

Udział jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie oraz zwraca koszty dojazdu na konferencję do wysokości najtańszego publicznego środka transportu na danej trasie.

Szczegóły dot. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://rewitalizacjaspoleczna.pl/

Do pobrania program konferencji i harmonogram.

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót