Skip to content

Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii 2014

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa

„Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii 2014. Choroby neurodegeneracyjne problemem XXI wieku”

3 października 2014r. w Poznaniu odbędzie się kolejna międzynarodowa konferencja o problemach ludzi starych, ich zdrowiu oraz sytuacji społecznej. Tak jak w poprzednich edycjach, pragniemy przyjrzeć się starości w sposób kompleksowy, dlatego zaproszeni zostali na nią eksperci z różnych dziedzin.

Głównym tematem tegorocznych obrad będą plagi nękające współcześnie populację ludzi starszych, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i otępienie. Uwagę poświęcimy również ważnym kwestiom społecznym takim jak dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy ona problemów na rynku pracy, tak z jej znalezieniem jak i utrzymaniem. Widoczna jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku dla nich oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Innymi słowy chodzi o wykluczenie osób starszych i sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Na kongres przyjedzie obecny Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Geriatrycznych (EUGMS), prof. Timo Strandberg. Gościem honorowym zgodziła się zostać Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Fundacji „Porozumienie bez Barier”. Udział w obradach wezmą wybitni polscy i zagraniczni specjaliści z dziedziny medycyny, w tym neurologii i psychiatrii, nauk przyrodniczych, socjologii oraz prawa. Ważną częścią obrad będzie „Rozmowa przy Okrągłym Stole” – debata medialna na temat najpilniejszych spraw i postulatów związanych ze zdrowiem i funkcjonowaniem społecznym osób starszych.

Udział wezmą eksperci w zakresie problemów ludzi starszych oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.

Więcej informacji w załączniku.

kategoria wpisu: konferencje i szkolenia
<< powrót