Skip to content

Zjazd PTG 5-6 grudnia 2013 r.

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowane informacje na temat Zjazdu PTG.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego wraz z Oddziałem

Poznańskim PTG organizują w dniach 5 – 6 grudnia 2013 r. w Poznaniu

XII Zjazd Naukowy PTG pod hasłem:

Gerontologia wobec nowych wyzwań

Rejestracja udziału w XII Zjeździe Naukowym PTG jest możliwa na stronie Internetowej http://konferencje.wsnhid.pl/zjazd_naukowy_ptg lub pocztą na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

ul. Wiśniowa 41; 02-520 Warszawa; pok. 66D

W ramach Zjazdu odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PTG
(5.12.2013; godz. 13.00–15.30).

Osoby, które dokonają rejestracji, otrzymają dalsze informacje.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W ZJEŹDZIE

 31.10.201331.10.2013
CZŁONKOWIE PTG100 zł 200zł
STUDENCI / DOKTORANCI70 zł170 zł
INNI UCZESTNICY150 zł250 zł

Opłata, poza udziałem w konferencji, obejmuje m.in. materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, dwa lunche, poczęstunek podczas przerw kawowych, monografię zawierającą zakwalifikowane do druku prace przygotowane na Zjazd.

Opłaty należy dokonać na konto:

ZG PTG w PKO BP V O/Warszawa, nr 80 1020 1055 0000 9302 0015 7362

z dopiskiem „opłata za udział w zjeździe PTG”.

Istnieje możliwość biernego lub czynnego udziału w Zjeździe. Udział czynny obejmuje dodatkowo prezentację pracy i możliwość publikacji artykułu w monografii. W razie zainteresowania publikacją (tylko prace prezentowane) należy przesłać streszczenie artykułu do dnia 4.11.2013 r. Zakwalifikowane przez Radę Naukową Zjazdu prace zostaną opublikowane w monografii

Szczegółowy program Konferencji, zawierający tematy zakwalifikowanych prezentacji oraz szczegółowa informację o miejscu konferencji, zostanie przesłany jako Komunikat 2 w pierwszych dniach listopada 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod:

Mail: gerontologia.poznan@gmail.com,

telefon: 667 195 119.

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót