Skip to content

Program spotkań

Kadencja 2013 – 2016

Terminarz spotkań Oddziału Łódzkiego PTG w roku 2015

Spotkania odbywać się będą o godz. 16.30 na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

  • 28. 01. – dr Kaja Zapędowska-Kling, Alternatywne metody opieki nad seniorami na przykładzie doświadczeń amerykańskich.
  • 25.03. – dr Małgorzata Dzięgielewska, dr Krzysztof Dzięgielewski, Choroby oczu ludzi starszych a ich jakość życia.
  • 27.05. – prof. Bogusława Urbaniak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w łódzkich domach pomocy społecznej na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród kierownictwa.
  • 17.06. – mgr Robert Chyczewski, Ośrodki całodobowej opieki długoterminowej – domy czy instytucje?
  • 28.10. – mgr Beata Adamczyk, Wdrażanie projektów unijnych i ich konsekwencje.
  • 25.11. – mgr Małgorzata Kospin, Raport na temat sytuacji osób starych w Norwegii.

 
Archiwum spotkań Oddziału Łódzkiego PTG

Rok 2015

28.10. – mgr Beata Adamczyk, Wdrażanie projektów unijnych i ich konsekwencje.

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

17.06. – mgr Robert Chyczewski, Ośrodki całodobowej opieki długoterminowej – domy czy instytucje?

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

27.05. – prof. Bogusława Urbaniak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w łódzkich domach pomocy społecznej na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród kierownictwa.

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

25.03. – dr Małgorzata Dzięgielewska, dr Krzysztof Dzięgielewski, Choroby oczu ludzi starszych a ich jakość życia.

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

28. 01. – dr Kaja Zapędowska-Kling, Alternatywne metody opieki nad seniorami na przykładzie doświadczeń amerykańskich.

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok – 2014

26.11. – dr Marcin Muszyński, dr Anna Gutowska, ENHANCING LABOUR MARKET INTEGRATION OF ELDERLY FAMILY CARERS THROUGH SKILLS IMPROVING – prezentacja założeń międzynarodowego projektu oraz wyników pierwszego etapu badań.

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

29.10. – dr Elżbieta Woźnicka – Jakość życia niesłyszących seniorów

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

26-27.09. – Konferencja naukowa OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE WYMIARY STAROŚCI

Sprawozdanie z konferencji

25.06. – Wizyta w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

28.05. – dr Joanna Kunert, Stefania Brauman-Furmanek: Ubytki niepróchnicowego pochodzenia

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

26.03. – dr Joanna Stelmaszczyk: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – dzieci seniorom

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

15.01. – prof. Elżbieta Kowalska Dubas: Starość znana i nieznana wybrane refleksje nad starością

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

Rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok – 2013

27.11. mgr Rafał Przybysz: Problemy domów pomocy społecznej po standaryzacji

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

30.10. – prof. dr hab. Halina Worach – Kardas: Aktywność jako “recepta” na pomyślną starość

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

26.06. – Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej UŁ: Projekt “Pamięć miejsc w przestrzeni miasta”

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

24.04. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze za kadencję 2009-2012 oraz walne zebranie OŁPTG

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

20.03. – mgr Ewa Czernik: Z praktyki gerontologicznej

Sprawozdanie z przebiegu zebrania

30.01. – prof. zw. dr hab. Olga Czerniawska: Kongres AIUTA

Sprawozdanie z przebiegu zebrania