Skip to content

Zarząd

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego:

  • dr Anna Gutowska – przewodnicząca
  • prof nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas – wiceprzewodnicząca
  • mgr Wojciech Świtalski – sekretarz
  • mgr Grażyna Busse – skarbnik
  • dr Kaja Zapędowska-Kling – członek

Komisja Rewizyjna:

  • dr Joanna Kunert – przewodnicząca
  • dr Joanna Stelmaszczyk – wiceprzewodnicząca
  • dr Małgorzata Dzięgielewska – członek