Skip to content

Oddział Łódzki

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue reading →

PUBLIKACJA

33Nakładem Wydawnictwa Impuls ukazała się nowa publikacja z zakresu gerontologii społecznej pt. Ludzka starość autorstwa Artura Fabisia, Joanny Wawrzyniak oraz Agaty Chabior. Proponowana książka wpisuje się w wielowymiarowe i wieloobszarowe sposoby poznania, poznawania, oglądu i opisu starzenia się i starości. Ma ona charakter interdyscyplinarny, a koncentruje się wokół społecznych teorii starzenia się i starości.

SPIS TREŚCI

Continue reading →

NOWA SERIA WYDAWNICZA

1Już wkrótce pojawi się na rynku wydawniczym pierwszy tom nowej serii wydawniczej „Refleksje nad starością”. Nosi on tytuł Obiektywny i subiektywny wymiar starości i redagowany jest przez prof. Elżbietę Dubas oraz dra Marcina Muszyńskiego. Seria wydawnicza powstała według pomysłu prof. Elżbiety Dubas. Pierwszy tom jest zbiorem multidyscyplinanych refleksji nad starością, nad jej postrzeganiem, interpretowaniem. Seria kierowana jest do badaczy, praktyków studentów a także wszystkich osób interesujących się problematyką z zakresu gerontologii społecznej. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia Serii.

Continue reading →

SIEĆ BADAŃ NAD STARZENIEM SIĘ

2

Międzynarodowe Towarzystwo Gerontologiczne i Geriatryczne (International Association of Gerontology and Geriatrics) powołało Światową Sieć Badań nad Starzeniem się (Global Aging Reserch Network). Celem tej inicjatywy jest promowanie badań nad zdrowiem w odniesieniu do starzenia się, a także poprawienie jakości życia seniorów na świecie. Sieć ma skupiać najlepsze instytucje prowadzące badania nad starością i starzeniem się. Na stronie internetowej dostępne są publikacje, informacje o nadchodzących wydarzeniach a także programach badawczych poświęconych tematyce gerontologicznej.

Continue reading →

IAGG ‘s WORLD CONGRESS

IAGG’s 21st World Congress, July 23-27, 2017 in San Francisco, USA. The Gerontological Society of America (GSA) will host this event that is held every four years. It will be dedicated to “Global Ageing and Health: Bridging Science, Policy and Practice.” Call for abstracts will be available on spring 2016 and registration will open beginning 2017. To be regularly updated, register on the IAGG2017 website to receive their latest news and notices

Continue reading →