Skip to content

III Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne – 3.12.2016, Katowice

Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce wraz z Fundacją Pamięć i Pomoc, Szpitalem Geriatrycznym im. Jana Pawła II oraz  Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego zainicjowało w 2014 r. cykliczne wydarzenie pod nazwą Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne. Jako miejsce spotkań wybrane zostały Katowice między innymi w związku z wkładem Szpitala Geriatrycznego w podejmowanie działań wspierających rozwój geriatrii i gerontologii. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym ze specyfiką pacjenta w zaawansowanej starości tj. 85+.

Wyróżnikiem Barbórkowych Spotkań Geriatrycznych jest prezentowanie praktycznych doświadczeń zawodowych przez specjalistów, którzy na co dzień podejmują się podnoszenia jakości życia osób starszych. Jest to też miejsce do dyskusji o nowościach w leczeniu i opiece geriatrycznej. Zeszłoroczna edycja konferencji skupiła zainteresowanie ponad 150 specjalistów geriatrów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz dyrektorów szpitali z całego kraju. Grono specjalistów w dziedzinie geriatrii jest wciąż wąskie, jednak podejmowane są próby jego szybkiego poszerzenia.

W 2016 zakładamy, że zainteresowanie konferencją będzie miało co najmniej porównywalny wymiar. Jest spore prawdopodobieństwo iż podejmiemy zbiorowy apel środowiska geriatrów do władz o korektę kierunku rozwoju geriatrii proponowaną w ostatnich miesiącach na bardziej zbliżoną do znanych nam – praktykom standardów.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 3 grudnia w Hotelu Novotel w Katowicach.  

Zjazd objęty jest punktami edukacyjnymi.

Program

Karta rejestracji uczestnictwa

Osobą do kontaktów w sprawie konferencji jest Pani Anna Seweryn (e-mail: anna.seweryn@emc-sa.pl, tel.: 739 047 347).

 

 

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót