Skip to content

Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych z cyklu „Dylematy nauki o żywieniu człowieka-dziś i jutro

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych z cyklu „Dylematy nauki o żywieniu człowieka-dziś i jutro / Dilemmas of Human Nutrition Sciences – Today and Tomorrow”, pt. „Żywienie a jakość życia osób starszych/Nutrition and Quality of Life of the Elderly” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych – Oddział Warszawski oraz Katedrę Żywienia Człowieka SGGW.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2021, w formie hybrydowej, z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Forma stacjonarna oraz studio TV (kanał Live) zlokalizowane będą na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Centrum Wodnym z bogatym zapleczem audytoryjnym.

Pełna informacja na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej konferencji: http://konferencja_senior2020.sggw.pl oraz stronie Towarzystwa: http://ptnz.sggw.pl/

kategoria wpisu: konferencje i szkolenia
<< powrót