Skip to content

Konferencja “Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje”

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu oraz Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej  konferencji naukowej JAK STARZEĆ SIĘ ZDROWO: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje, która odbędzie się w Krakowie w dniach 23-25.03.2017.

Proponowane wstępnie obszary tematyczne (23-24.03.2017):

  • Rewizja klasycznych teorii biegu życia ludzkiego
  • Możliwości i ograniczenia wspomagania rozwoju człowieka starszego
  • Perspektywa temporalna w późnej dorosłości
  • Rozwój duchowy człowieka starszego
  • Międzypokoleniowa transmisja wiedzy i wartości
  • Gerontologia narracyjna. Teoria, empiria, praktyka

Proponowane warsztaty (25.03.2017):

  • Narrative strategies in gerontology practice
  • Życie jako Opowieść. Metodyka kursów pisania wspomnień
  • Filmoterapia dla seniorów

Komunikat 1

Karta zgłoszenia uczestnictwa

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót