Skip to content

Zarząd

Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTG:

Przewodnicząca: dr Marta Giezek

Wiceprzewodnicząca: dr Beata Bugajska

Skarbnik: dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz

Sekretarz: dr hab. prof. US Urszula Kozłowska

Członek: dr Rafał Iwański