Skip to content

Strona Główna

Witamy na stronach Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) jest ogólnonarodową organizacją non-profit gerontologów, geriatrów i innych profesjonalistów, którzy poświęcają się sprawie poprawy zdrowia i jakości życia oraz niezależności ludzi starszych. Jest najważniejszym i interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowców i praktyków, organizatorów ochrony zdrowia i pomocy społecznej, których łączy wspólne dążenie do rozwijania i upowszechniania wiedzy o starości i starzeniu, edukacji gerontologicznej i poprawy jakości życia osób starszych. Od wielu lat w Towarzystwie współpracuje kilkuset członków prezentujących rozmaite dyscypliny naukowe – medycynę, socjologię, politykę społeczną, pielęgniarstwo, ekonomię, demografię, pracę socjalną, psychologię i wiele innych.

 

PTG ma na celu integrować działania rozmaitych profesjonalistów zajmujących się problemami starości i starzenia, by poprzez harmonizowanie odrębnych dla tych dyscyplin metod i zainteresowań, budować holistyczne podejście do Starszego Człowieka – podmiotu działań Towarzystwa.

 

Towarzystwo promuje wysoką jakość programów badawczych nad starością i starzeniem, wszechstronną i dostępną opiekę dla starszej wiekiem polskiej populacji. Towarzystwo dostarcza wiedzy dla praktyków ochrony zdrowia i pomocy społecznej, polityków i decydentów poprzez stymulowanie, rozwijanie i upowszechnianie projektów badawczych, edukacyjnych, zdrowotnych, jak i opracowywanie ekspertyz i standardów.

ptg