Skip to content

CZŁONKOSTWO

Zainteresowanych przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego zachęcamy do wypełnienia Deklaracji i do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za oddziały terenowe PTG.

Korzyści wynikające z przynależności do PTG:

  1. Dostęp do profesjonalnej wiedzy gerontologicznej – w teorii i w praktyce;
  2. Przynależność do Międzynarodowego Towarzystwa Gerontologicznego (International Association of Gerontology); możliwość współpracy z pokrewnymi tematycznie organizacjami krajowymi (Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii; Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego);
  3. Ulgi w opłatach zjazdowych imprez naukowych organizowanych przez PTG (30%) dla członków regularnie opłacających składki.

Obowiązki:

  1. Przestrzeganie Statutu PTG
  2. Opłacanie rocznej składki członkowskiej w wysokości 30 zł we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale terenowym PTG