Skip to content

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne,
e-mail: gerontologia@gerontologia.org.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@gerontologia.org.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
OŚ. Rusa 25A
61-245 Poznań