Skip to content

Kontakt

Dr Dorota Talarska

e-mail: wielkopolski@gerontologia.org.pl

Opłata członkowska:

NR RACHUNKU
17 2030 0045 1110 0000 0401 4920 
Poznański Oddział PTG
 
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz rok, za który jest uiszczana składka.
Kwota uległa zmianie i wynosi 50zł/rok.