Skip to content

Władze

Zarząd PTG

Oficjalny adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego:

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne ul. Kleczewska 61/63 01-826 WARSZAWA

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej OŚ. Rusa 25A 61-245 Poznań tel/fax: 618738303

e-mail: gerontologia@gerontologia.org.pl

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego:

 • Przewodnicząca ZG PTG prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • Honorowy Prezes prof. dr hab. med. Wojciech Pędich
 • Wiceprzewodnicząca prof. UJ dr hab. Anna Skalska
 • Wiceprzewodnicząca dr hab. Beata Bugajska
 • Sekretarz ZG PTG dr Krzysztof Sawiński
 • Skarbnik ZG PTG dr Agnieszka Neumann-Podczaska
 • Członek ZG PTG prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • Członek ZG PTG dr hab. Mariusz Wysokiński
 • Członek ZG PTG dr hab. Małgorzata Mossakowska
 • Członek ZG PTG dr Janina Kokoszka-Paszkot

 

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Błędowski – przewodniczący
 • Członkowie: dr Łukasz Jurek, dr Małgorzata Kaczmarczyk, dr Rafał Iwański, dr Anna Szafranek