Skip to content

Zaproszenie na zebranie naukowe w dniu 14.12.2016

TLK wspólnie z 

Komisją Nauk Medycznych O/PAN w Krakowie

oraz Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

 

zapraszają uprzejmie na zebranie naukowe:

 

Dynamika zmian w stanie zdrowia i stanie funkcjonalnym osób starszych

z perspektywy 5-letniej obserwacji w oparciu o projekty

Courage i Courage-Polfus

 

Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk

Znaczenie zmian w stanie zdrowia osób starszych w relacji do procesu starzenia się

Dr Katarzyna Zawisza

Dynamika zmian w stanie funkcjonalnym mierzonym skalą WHO-DAS II

Dr hab. Aleksander Gałaś

Zmiany w występowaniu stanów przewlekłych

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Zaobserwowane wzory pozytywnego starzenia się

 

(z Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM

oraz Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM)

 

Zebranie prowadzą:

prof. dr hab. Igor Gościński i prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz

 

     w

     Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

        przy ul. Radziwiłłowskiej 4,

                            w środę 14  grudnia 2016 r. o godzinie 17.00

 

                                Sekretarz TLK                                                                  Przewodniczący TLK

                     Dr med. Adam Wiernikowski                                                   Prof. dr hab. Igor Gościński

 

                     Przewodnicząca KNM O/PAN                             Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału PTG             

                    Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz                               Dr hab. med. Katarzyna Szczerbińska       

<< powrót