Skip to content

Zebranie naukowe 6.12.2017

 

             TOWARZYSTWO  LEKARSKIE  KRAKOWSKIE

  Rok założenia 1866

 

 TLK wspólnie z

 Komisją Nauk Medycznych O/PAN w Krakowie,

Katedrą Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ

oraz Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

 

                                    zapraszają uprzejmie na zebranie z programem:

 

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki,

dr hab. Anna Skalska, prof. UJ,

dr hab. Barbara Gryglewska, prof. UJ

(Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ)

 

Prof. Sarah Goodlin, MD

(Chief of Geriatrics, Portland VA Medical Center,

President of Patient-Centered Education and Research in Salt Lake City, UT)

 

Zespół kruchości w wieku podeszłym-

                       aspekty diagnostyczne i terapeutyczne                          

 

Zebranie prowadzą: prof. dr hab. Igor Gościński i prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz

       w

       Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

          przy ul. Radziwiłłowskiej 4,

       w środę 6 grudnia 2017 r. o godzinie 17.00

 

                             Sekretarz TLK                                                     Przewodniczący TLK                            

                        Dr med. Adam Wiernikowski                                        Prof. dr hab. Igor Gościński

 

 

        Przewodnicząca KNM O/PAN w Krakowie                                             Kierownik Katedry

               Prof. dr hab. Kalina  Kawecka-Jaszcz                                Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ

                                                                                                          Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 

 

                                                         Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTG

                                                           Dr hab. med. Katarzyna Szczerbińska

 

 

 

                                                                                           Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

<< powrót