Skip to content

Spotkanie OM PTG – 31.05.2016 g. 17:00

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego zapraszamy na spotkanie OM PTG, na którym  dr Marek Górski wygłosi wykład wprowadzający nas w wyjątkowy – glacjologiczny – aspekt starzenia. Tytuł wykładu jest następujący:

PRZEMIJANIE LODU – KRAJOBRAZY TOWARZYSZĄCE MOIM BADANIOM POLARNYM.”

Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 maja 2016 r. o godz. 17:00 w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, w sali 03 (na parterze).

notka o wykładowcy:

Dr Marek Górski

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1970-2002 kieruje pomiarami sejsmiczności rejonu Spitsbergenu i badaniami sejsmicznych zjawisk lodowcowych. Pracował w Zakładzie Sejsmologii, następnie w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich, a ostatnio w Zakładzie Dynamiki Wnętrza Ziemi Instytutu Geofizyki PAN. Uczestniczył w wielu wyprawach polarnych w rejonie Spitsbergenu i Płw. Antarktycznego.

 

<< powrót