Skip to content

Konferencja CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

Szanowni Państwo,

 

Już po raz X Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej oraz Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają na organizowaną 7 czerwca 2019 r. ogólnopolską konferencję naukową:  CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE: Opieka i aktywizacja osób w wieku podeszłym.

 

Celem naszych konferencji jest przybliżanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu geriatrii i gerontologii społecznej. Za każdym razem organizowane są warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności sprawowania opieki przez opiekunów lub opieki nad osobami w podeszłym wieku.

Podczas konferencji można także zaprezentować własne doświadczenia w ramach sesji ”Dobre praktyki” lub „Varia” oraz podzielić się uwagami podczas podsumowujących sesje dyskusji.

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego lub biernego udziału.

 

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. med. K. Wieczorowska – Tobis  oraz dr hab. D. Talarska

 

W załączeniu przesyłamy I Komunikat Konferencji. 

 
<< powrót