Skip to content

„MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA – SOCJOLOGIA – FILOZOFIA”

13-14 kwietnia odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa  pt. „MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA – SOCJOLOGIA – FILOZOFIA” zorganizowana przez Katedrę Socjologii i Filozofii (UEP) oraz Instytut Filozofii UAM. W sesji pt. „Predykcje wokół nauk społecznych – filozofia, ekonomia” referat pt. „Nowe oblicza starości w perspektywie dalszego starzenia się populacji” wygłosił dr Rafał Iwański członek szczecińskiego oddziału PTG.

<< powrót