Skip to content

Jubileusz prof. Wojciech Pędicha

prof. Wojciech Pędich Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
skończył 90 lat. list gratulacyjny