Skip to content

CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE Senior w zdrowiu i chorobie.

W tym roku już po raz IX Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej oraz Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają na organizowaną 2 czerwca 2017 r. ogólnopolską konferencję naukową:  CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE:

Senior w zdrowiu i chorobie.

   Celem naszych konferencji jest przybliżanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu geriatrii i gerontologii społecznej. Za każdym razem organizowane są warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności sprawowania samoopieki przez opiekunów lub opieki nad osobami w podeszłym wieku.

 Podczas konferencji można także zaprezentować własne doświadczenia w ramach sesji ”Dobre praktyki” lub „Varia” oraz podzielić się uwagami podczas podsumowujących sesje dyskusji.

Przewidujemy także sesję studencką.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego lub biernego udziału.

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. med. K.Wieczorowska – Tobis  oraz dr n biol. D.Talarska

Komunikat I Konferencja Geriatryczna 02.06.2017

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót