Skip to content

Neuroandragogika przeciw wykluczeniu

Seminarium informacyjne, Łódź 17 października 2019

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, koordynator projektu Neuroandragogika przeciw wykluczeniu, zaprasza na SEMINARIUM INFORMACYJNE projektu Neuroandragogika przeciw wykluczeniu.

Projekt i Seminarium są skierowane do osób związanych z szeroko pojętą edukacją osób dorosłych, a jego celem jest promocja idei wykorzystania najnowszej wiedzy na temat neurodydaktyki w kształceniu osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

SEMINARIUM INFORMACYJNE odbędzie się dnia 17 października 2019 r. w siedzibie SAN w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 121 w Łodzi, bud. K. sala 04.

Szczegóły na temat Seminarium i Formularz Zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.dpm.san.edu.pl/aktualnosci

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót