Skip to content

Ramowy program spotkań OM PTG w roku akademickim 2016-2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy ramowy program spotkań OM PTG w roku akademickim 2016-2017. Ewentualne szczegóły mogą ulec zmianie dlatego przed każdym spotkaniem będziemy wysyłać jak do tej pory (oraz zamieszać na stronie) najaktualniejsze informacje o terminie, miejscu i temacie spotkanie.

 

Spotkania odbywają się jak do tej pory we wtorki o godzinie 17 (w tym sezonie będą to zazwyczaj ostatnie wtorki miesiąca).

 

L.p.

Data

Miejsce

Temat/Tematy

Wykładowca Wykładowcy

Afiliacja

Czas trwania

1.        

25.10.2016

Międzynarodowy Instytut BiologiiMolekularnej i Komórkowej w Warszawie (IIMCB)

ul. Ks. Trojdena 4

Edukacja w zakresie geriatrii na uczelniach medycznych w Europie – plan badań

 

Jan Skrzypczak

Student WUM, EMSA

 

 

25 min.

 

TAVI (przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej) – nowa możliwość leczenia dla osób w starszym wieku

 

Lek. med. Danuta Popiołek

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii

 

25 min.

2.        

29.11.2016

Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Sala konferencyjna, pawilon 7,  I piętro

 

Metoda Montessori w rehabilitacji osób z chorobą Alzheimera

Mgr Monika Stroińska

Psycholog, Oddział Geriatryczny, Szpital Wolski

 

60 min.

3.        

13.12.2016

IIMCB

ul. Ks. Trojdena 4

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Prof. dr hab. Kazimierz Madaliński

 

NIZP – PZH

 

60 min.

4.        

31.01.2017

IIMCB

ul. Ks. Trojdena 4

 

Tyruł spotkania:

Nerki w starości

Przewlekła choroba nerek w populacji PolSenior

Prof. dr hab. Jerzy Chudek (lub ktoś z zespołu)

Śląski Uniwersytet Medyczny

 

 

25 min.

 

Przeszczepianie nerek u osób po 60. roku życia

Lek. med. Judyta Samul

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii,

 

25 min.

 

Procedury radiologiczne z zastosowaniem kontrastu u pacjentów w starszym wieku. Prewencja ostrej pokontrastowej niewydolności nerek

 

Lek. med. Bartosz Błachucki

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii,

 

25 min.

 

5.        

28.02.1017

IIMCB

ul. Ks. Trojdena 4

“Co myślą politycy o starości?”

 

 

 

dr Zofia Szweda-Lewandowska

Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

6.        

28.03.2017

IIMCB

ul. Ks. Trojdena 4

“Nadciśnienie tętnicze. Choroba wieku podeszłego?”

 

 

 

dr Alicja Cicha-Mikołajczyk

Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie

45 min

7.        

25.04.2017

IIMCB

 

Tytuł spotkania

Rehabilitacja i geriatria – możliwości i perspektywy. Wspólne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (OM PTReh) i OM PTG

Rola lekarza rehabilitacji i potrzeby rehabilitacji medycznej w opiece nad seniorami

Dr n. med. Marek Krasuski

 

OM PTReh, osoba do kontaktu:

 dr n. med. Piotr Tederko, przewodniczący OM PTReh 

 

20 min.

Korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych i leczenia uzdrowiskowego przez osoby starsze w Polsce – wyniki badania PolSenior

 

Mgr Aleksandra Szybalska

 

OM PTG

 

20 min.

Aktywność fizyczna osób starszych w Polsce – wyniki badania PolSenior

Prof. dr hab. Ewa Kozdroń

OM PTG

 

20 min.

Adaptowana aktywność fizyczna u osób starszych

Prof. dr hab. Aleksander Ronikier

 

OM PTReh

20 min.

8.        

23.05.2017

IIMCB

ul. Ks. Trojdena 4

“Kulturowe obrazy starzenia z niepełnosprawanością/chorobą”.

 

 

Prof. Hanną Serkowską

Katedra Italianistyki UW

 

9.        

20.06.2017

 

WOLNY TERMIN

 

 

 

 

<< powrót