Skip to content

Wsparcie osób niesamodzielnych – bezpłatna publikacja

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego chce polecić Państwa uwadze publikację Wsparcie osób niesamodzielnych. Perspektywa opiekunów i podopiecznych autorstwa Iwony Kukulak-Dolaty, Anety Krzewińskiej i Agnieszki Kretek-Kamińskiej, którą w całości można przeczytać w otwartym dostępie na naszej stronie: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/wsparcie-osob-niesamodzielnych/

Książka dotyczy usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych starszym osobom niesamodzielnym. W pierwszej części przedstawiono krótką analizę zjawisk starości i samotności osób starszych jako wieloaspektowych wyzwań dla polityk publicznych oraz charakterystykę wybranych modeli opieki nad osobami niesamodzielnymi stosowanych na świecie. Część drugą poświęcono analizie zakresu i sposobu wykonywania usług opiekuńczych skierowanych do starszych osób niesamodzielnych w Polsce. Bazuje ona na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki na terenie pięciu województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Publikacja prezentuje też ograniczenia osób zależnych i wynikające z nich potrzeby, czynności realizowane przez opiekunów w celu ich zaspokojenia, a także trudności związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Starano się zidentyfikować źródła tych problemów oraz sformułować praktyczne wskazówki służące ich przezwyciężaniu i odnoszące się do standardów usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót