Skip to content

NIEPEŁNOSPRAWNA STAROŚĆ – WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY GERAGOGIKI SPECJALNE

Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 17 kwietnia 2018 roku.

KOMUNIKATFormularz zgłoszeniowy

kategoria wpisu: konferencje i szkolenia
<< powrót