Skip to content

Nowy Zarząd PTG

17 listopada 2023 roku podczas XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego odbyło się Walne Zebranie Członków PTG, w trakcie którego podsumowana została kadencja i dokonany wybór nowych władz.

W wyniku głosowania w skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia na kolejną kadencję weszły następujące osoby:

1. Wieczorowska–Tobis Katarzyna – Przewodnicząca Zarządu
2. Iwański Rafał – Wiceprzewodniczący
3. Wysokiński Mariusz – Wiceprzewodniczący
4. Talarska Dorota – Sekretarz
5. Neumann–Podczaska Agnieszka – Skarbnik
6. Jurek Łukasz – Członek Zarządu
7. Kędziora–Kornatowska Katarzyna – Członek Zarządu
8. Kokoszka-Paszkot Janina – Członek Zarządu
9. Sobieszczańska Małgorzata – Członek Zarządu

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję weszły następujące osoby:

1. Ryszewska–Łabędzka Dorota – Przewodnicząca
2. Bruski Krzysztof
3. Mossakowska Małgorzata
4. Podhorecka Marta
5. Rejman Beta

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót