Skip to content

AKTUALNOŚCI

Wykład otwarty Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Szanowni Państwo,
9.05.2024 o godzinie 19.00 odbędzie się trzeci wykład otwarty Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego pt. “Charakterystyka funkcji poznawczych oraz profili łagodnych zaburzeń neuropoznawczych

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA EBM W PRAKTYCE: BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓŁPRACA, DOŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

medycyna oparta na dowodach naukowych (Evidence-based medicine, EBM) umożliwia personelowi medycznemu korzystać z najbardziej wiarygodnych danych i wiedzy, niezbędnej w toku procesu terapeutycznego. ...

Zebranie naukowe Oddziału Mazowieckiego

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. we wtorek o godz.18:00

Temat zebrania: Leczyli nie tylko Siedlczan – niezwykłe ...

Wykład dr inż. arch. Iwona Benek – Rola przestrzeni społecznych w obiektach z funkcją opieki dla osób cierpiących na zaburzenia neuropoznawcze – 10.04.2024

Szanowni Państwo,

zapraszamy na  wykład on-line dr inż. arch. Iwony Benek pt. Rola przestrzeni społecznych w obiektach z funkcją opieki dla osób cierpiących na zaburzenia neuropoznawcze, który odbędzie się 10 kwietnia ...

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe – relacja

20-21 marca spotkaliśmy się w Szczecinie na IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe. Ponad 80 badaczy, praktyków i społeczników aktywnie uczestniczyło w konferencji przedstawiając podczas 12 sesji ...

Wykład on-line dr n. med. Jacek Połosak – Czy zegar epigenetyczny zmieni gerontologię?

Szanowni Państwo, 

zapraszamy na wykład, który wygłosi dla członków PTG Pan dr n. med. Jacek Połosak z Zakładu Immunologii, Genetyki i Biologii Klinicznej, Wydziału Medycznego Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ...

Wyłoniono członków Rady ds. Polityki Senioralnej

Do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz w kadencji 2024-2026 wybranych zostało troje członków PTG Pan prof. dr hab. Piotr Błędowski, Pani prof. dr hab. ...

Zebranie naukowe Oddziału Mazowieckiego PTG 20.02.2024 godz. 18:00

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się 20 lutego 2024 r. we wtorek o godz. 18:00

Temat zebrania: Tematy tabu w komunikacji lekarz ...

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe 20-21.03.2024

W dniach 20-21 marca 2024 roku odbędzie się w Szczecinie IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe organizowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział w Szczecinie oraz Instytutu Zarządzania ...

Nowy Zarząd PTG

17 listopada 2023 roku podczas XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego odbyło się Walne Zebranie Członków PTG, w trakcie którego podsumowana została kadencja i dokonany wybór nowych władz.

W wyniku głosowania ...