Skip to content

Władze

Zarząd PTG

Oficjalny adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego:

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne ul. Kleczewska 61/63 01-826 WARSZAWA

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej OŚ. Rusa 25A 61-245 Poznań tel/fax: 618738303

e-mail: gerontologia@gerontologia.org.pl

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego:

1. Wieczorowska–Tobis Katarzyna – Przewodnicząca Zarządu
2. Iwański Rafał – Wiceprzewodniczący
3. Wysokiński Mariusz – Wiceprzewodniczący
4. Talarska Dorota – Sekretarz
5. Neumann–Podczaska Agnieszka – Skarbnik
6. Jurek Łukasz – Członek Zarządu
7. Kędziora–Kornatowska Katarzyna – Członek Zarządu
8. Kokoszka-Paszkot Janina – Członek Zarządu
9. Sobieszczańska Małgorzata – Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna

1. Ryszewska–Łabędzka Dorota – Przewodnicząca
2. Bruski Krzysztof
3. Mossakowska Małgorzata
4. Podhorecka Marta
5. Rejman Beta