Skip to content

Władze

Zarząd PTG

Oficjalny adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego:

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne ul. Kleczewska 61/63 01-826 WARSZAWA

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej OŚ. Rusa 25A 61-245 Poznań tel/fax: 618738303

e-mail: gerontologia@gerontologia.org.pl

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego:

 • Przewodnicząca ZG PTG prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • Honorowy Prezes prof. dr hab. med. Wojciech Pędich
 • Vice przewodniczący prof. SGH dr hab. Piotr Błędowski
 • Vice przewodnicząca prof. UJ dr hab. Anna Skalska
 • Sekretarz ZG PTG dr Andrzej Stogowski
 • Skarbnik ZG PTG dr Agnieszka Neumann-Podczaska
 • Członek ZG PTG prof. dr hab. med. Barbara Bień
 • Członek ZG PTG prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora – Kornatowska
 • Członek ZG PTG prof. UwB dr hab. Małgorzata Halicka
 • Członek ZG PTG dr Małgorzata Mossakowska

 

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący dr med. Jacek Putz – przewodniczący
 • Członkowie dr med. Jerzy Foerster dr Monika Kosior dr Joanna Hoffmann-Aulich dr med. Małgorzata Kaczmarczyk