Skip to content

Oddziały i sekcje

Przewodniczący Oddziałów Terenowych PTG:

Sekcje PTG:

  • Sekcja Gerontologii Doświadczalnej
  • Sekcja Rehabilitacji – Przewodnicząca mgr Hanna Jędrkiewicz