Skip to content

Laureaci konkursów naukowych PTG

Utrwaliła się tradycja ogłaszania konkursów naukowych na prace doktorskie i prace magisterskie z dziedziny gerontologii i geriatrii w okresie kolejnych kadencji. Celem konkursów było zwrócenie uwagi wyższych uczelni w Polsce na problematykę gerontologiczną oraz wyróżnienie młodych pracowników naukowych zajmujących się tą tematyką. Tabela przedstawia laureatów kolejnych konkursów.

 

Okres objęty konkursemRok przyznania nagrodyLaureaci
za lata 1990-1993Kraków 1993PRACE DOKTORSKIE
Nagroda I stopnia: dr n. hum. Małgorzata Halicka
Nagroda I stopnia: dr n. hum. Piotr Czekanowski
PRACE MAGISTERSKIE
Nagroda I stopnia: mgr Joanna Śmigiel
Nagroda II stopnia: mgr Helena Jędrzejewska
za lata 1994-1996Bystra 1997PRACE DOKTORSKIE
Nagroda I stopnia: dr n. med. Alicja Klich-Rączka
Nagroda II stopnia: dr n. med. Beata Wojszel
Nagroda II stopnia: dr n. hum Jerzy Halicki
za lata 1997-2001Gdańsk 2002PRACE DOKTORSKIE
Nagroda I stopnia: dr n. biol. Małgorzata Zielke
PRACE MAGISTERSKIE
Nagroda II stopnia: mgr Monika Szostak
Nagroda II stopnia: mgr Jolanta Jędrak
Wyróżnienie: mgr Aneta Pawliczuk
za lata 2002-2004Białystok 2005PRACE DOKTORSKIE
Nagroda I stopnia: dr Piotr Trzonkowski
Nagroda II stopnia: dr Beata Bugajska
Nagroda II stopnia: dr Agnieszka Rajska-Neumann
PRACE MAGISTERSKIE
Nagroda I stopnia: mgr Michał Bruski
Nagroda II stopnia: mgr Anna Jermołaj
Nagroda III stopnia: mgr Agnieszka Molska
za lata 2005-2009Warszawa 2009PRACE DOKTORSKIE
Nagroda II stopnia dr med. Wiesław Fidecki
Nagrody III stopnia: dr Marzena Humańska i dr Monika Kosior (ex aequo)
PRACE MAGISTERSKIE
Nagroda I stopnia mgr Emilia Kramkowska
Nagroda II stopnia mgr Ewa Magdalena Fabiańczyk
Nagroda III stopnia mgr Andrzej Klimczuk i mgr Joanna Rutkowska (ex aequo)
za lata 2010-2013Poznań 2013PRACE DOKTORSKIE
Nagroda I stopnia: dr Jacek Połosak
Nagroda II stopnia: dr Łukasz Krzyżowski
Nagroda III stopnia: dr Agnieszka Jabłeka
PRACE MAGISTERSKIE
Nagroda II stopnia: mgr Iga Magdalena Malinowska
Nagroda II stopnia: mgr Anna Szafranek
Nagroda III stopnia: mgr Roma Krzymińska-Siemaszko
Nagroda III stopnia: mgr Michał Mielcarz
za lata 2014-2017Warszawa 2017PRACE DOKTORSKIE (w dziedzinie gerontologii społecznej)
dr Anna Pawlina
dr Katarzyna Zawisza
dr Anna Szafranek
PRACE DOKTORSKIE (w dziedzinie gerontologii klinicznej)
dr Roma Krzymińska-Siemaszko
dr Izabela Kozicka
PRACE MAGISTERSKIE (w dziedzinie gerontologii społecznej)
mgr Aleksandra Piłat
mgr Małgorzata Maciejewska
WYRÓŻNIENIE (za pracę magisterską w dziedzinie gerontologii społecznej)
mgr Anna Maria Majchrzycka
WYRÓŻNIENIE (za pracę magisterską w dziedzinie gerontologii klinicznej)
dr Marcin Gułaj

Brak nagród za prace magisterskie w dziedzinie gerontologii klinicznej.
za lata 2017-2021wręczenie podczas Zjazdu 2023 w PoznaniuPRACE DOKTORSKIE (w kategorii gerontologia kliniczna)
dr P. Chruściel
dr S. Tobis
dr A. Szybalska

W tej kategorii na konkurs nie wpłynęła żadna praca magisterska.

PRACE DOKTORSKIE (w kategorii nauki społeczne)
dr S. Timoszuk
PRACE MAGISTERSKIE (w kategorii nauki społeczne)
mgr K. Piotrowska
mgr I. Barańska