Skip to content

XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Zarząd Główny PTG i Oddział Poznański PTG wraz z Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu serdecznie zapraszają na XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG) “GERONTOLOGIA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”, który odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Miejsce obrad: Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.

PROGRAM KONFERNECJI (pdf) 

REJESTRACJA odbędzie się on-line od 30.08 do 7.11 poprzez nowy formularz zgłoszeniowy www.rejestracja.bok-ump.pl/ptg2023

UWAGA! Osoby biorące czynny udział w konferencji proszone są dodatkowo o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA XV Zjazd Naukowy PTG oraz załączenie abstraktu  (plik w formacie: pdf,docx,doc,txt, rozmiar do 2MB).

DECYZJĄ ZARZĄDU PTG TERMIN ZGŁASZANIA STRESZCZEŃ ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 8.10.2023 R.

 

Koszt udziału w Zjeździe to 150 zł dla członków PTG, 250 zł dla osób niezrzeszonych i 100 zł dla studentów (przewidywana jest niezależna sesja studencka); najlepsze zgłoszone prace zostaną nagrodzone.

Członkowie Zarzadu Głównego PTG oraz Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłaty za udział w Konferencji.

Dane do wpłaty:

Citibank Handlowy
nr konta: 49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
SWIFT/BIC: CITIPLPX
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: PTG2023, imię i nazwisko uczestnika

 

Podczas Zjazdu, odbędzie się Walne Zebranie Członków PTG, w trakcie którego podsumowana będzie kadencja i dokonany wybór nowych władz (udział w samym Walnym zebraniu jest bezpłatny).

Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie (pdf).

W czasie Konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów dla Zwycięzców tegorocznego Konkursu PTG na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Zapraszamy Uczestników Konkursu do Rejestracji na Zjazd. Osobom nieobecnym na Zjeździe Dyplomy przesłane zostaną drogą mailową.

Zapraszamy
Zarząd Główny PTG

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót