Skip to content

Wyłoniono członków Rady ds. Polityki Senioralnej

Do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz w kadencji 2024-2026 wybranych zostało troje członków PTG Pan prof. dr hab. Piotr Błędowski, Pani prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska oraz Pani dr hab. Beata Bugajska, prof. US. 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Polityki Senioralnej. Jest powoływana na 2-letnią kadencję i liczy 30 członków. W jej skład, wchodzą “osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej”. Do zadań Rady należy opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej oraz przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/wyloniono-czlonkow-rady-ds-polityki-senioralnej, https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/poznalismy-sklad-30-osobowej-rady-ds-polityki-senioralnej-bedzie-doradzac-rzadowi,524493.html

 

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót