Skip to content

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe 20-21.03.2024

W dniach 20-21 marca 2024 roku odbędzie się w Szczecinie IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe organizowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział w Szczecinie oraz Instytutu Zarządzania i Instytutu Pedagogiki US. Główną ideą planowanego spotkania jest połączenie różnych perspektyw badawczych na zjawisko starzejącego się społeczeństwa i jego konsekwencji. 

Konferencja odbędzie się 20-21 marca 2024 roku w trybie stacjonarnym w Uniwersytecie Szczecińskim. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w konferencji proszę o przesłanie propozycji tematu wraz ze streszczeniem (do 250 słów) do 5 lutego 2024 roku na adres  rafal.iwanski@usz.edu.pl lub poprzez formularz on-line.

Proponowane obszary tematyczne:  

Relacje międzypokoleniowe w świecie płynnej nowoczesności 

 • Od pokolenia BB do Alfa 
 • Współpraca międzypokoleniowa versus pokoleniowa izolacja i konflikt 
 • Prefiguratywność, kofiguratywność a postfiguratywność 
 • Ageizm  

Pokolenia w świetle zmian gospodarczych i ekonomicznych 

 • Solidarność a sprawiedliwość międzypokoleniowa 
 • Środowisko pracy 
 • Zarządzanie wiekiem 
 • Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska 

Związki międzypokoleniowe a przemiany społeczne 

 • Przemiany życia rodzinnego 
 • Przemiany więzi społecznych 
 • Międzypokoleniowe wsparcie w  środowisku lokalnym  

Prawne aspekty relacji międzypokoleniowych  

 • Obowiązek alimentacyjny w stosunkach międzypokoleniowych 
 • Ubezwłasnowolnienie a relacje w rodzinne 
 • Prawo do poszanowania osoby pacjenta-seniora 
 • Fundacja rodzinna 

Pokolenia wobec innowacji – podobieństwa i różnice  

 • Seniorzy a młodsze pokolenia a ICT 
 • E-usługi 
 • Rozwiązania typu smart 
 • Nowe formy spędzania czasu 

Społeczna odpowiedzialność za godne starzenie się

 • Prawo do godności osób wymagających intensywnego wsparcia
 • Polityka społeczna wobec wyzwań z zakresu opieki długoterminowej
 • Wsparcie opiekunów rodzinnych (prawo opiekuna do sprawowania godnej opieki)
 • Standardy w opiece długoterminowej domowej i instytucjonalnej

Strona konferencji: https://srebrna.usz.edu.pl/ 

kategoria wpisu: konferencje i szkolenia
<< powrót