Skip to content

Nr 2/2012

W numerze:

  1. Zastosowanie opieki paliatywnej u chorych w zaawansowanym stadium otępienia
  2. Jak zwiększyć udział osób starszych w badaniach klinicznych według opinii polskich uczestników projektu PREDICT
  3. Żywieniowe czynniki ryzyka osteoporozy u osób w podeszłym wieku
  4. Opiekunowie rodzinni osób starszych z otępieniem lub zaburzeniami poznawczymi w Polsce — czynniki ryzyka obciążenia opieką
  5. Satysfakcja osób starszych z usług świadczonych przez lekarza rodzinnego
  6. Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 2/2012

<< powrót