Skip to content

Nr 2/2014

W numerze:

  1. Wiedza, przekonania i zachowania osób starszych wobec szczepień ochronnych zalecanych w starszym wieku
  2. Ocena jakości życia i strategii radzenia sobie z chorobą w grupie chorych poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego
  3. Aktualne zalecenia dotyczące aktywności ruchowej osób w podeszłym wieku
  4. Edukacja międzypokoleniowa oraz integracja międzypokoleniowa jako wyzwania współczesnej gerontologii
  5. Zmiany struktury demograficznej w postsocjalistycznych osiedlach mieszkaniowych. Konsekwencje i wyzwania w perspektywie starzenia się społeczeństwa i depopulacji. Część II
  6. Czytelność struktury osiedlowej w myśl teorii Kevina Lyncha. Studium przypadku – osiedle Tysiąclecia w Katowicach

Do pobrania na stronie:

AkademiaMedycyny.PL Gerontologia Polska nr 2/2014

<< powrót