Skip to content

Refleksje na starością, Obiektywny i subiektywny wymiar starości – aktualizacja

Szanowni Państwo

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w naszej konferencji poświęconej Obiektywnemu i subiektywnemu wymiarowi starości. Zgłoszenia nadesłane zostały z ponad trzydziestu ośrodków naukowych z całej Polski. Mamy nadzieję, że w tak licznym gronie uda nam się ukazać obiektywne i subiektywne wymiary starości w różnych kontekstach, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia biernego udziału. W tym celu prosimy kontaktować się pod wyżej podanym adresem e-mail. Ponadto zaznaczamy, że dla studentów wstęp na obrady jest bezpłatny. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa.

Czas jednego wystąpienia podczas sesji plenarnej to 20 min. Czas wystąpienia w sekcjach tematycznych ograniczamy do 10 min. Wystąpienia powinny jedynie akcentować główne tezy, problemy badawcze i wyniki badań oraz zachęcać do dyskusji. Przesyłamy też wstępny program konferencji. Ostateczną jego wersję udostępnimy Państwu tuż przed konferencją.

Do pobrania: program konferencji.

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót