Skip to content

Oddział Szczeciński

„MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA – SOCJOLOGIA – FILOZOFIA”

13-14 kwietnia odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa  pt. „MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA – SOCJOLOGIA – FILOZOFIA” zorganizowana przez Katedrę Socjologii i Filozofii (UEP) oraz Instytut Filozofii UAM. W sesji pt. „Predykcje wokół ...

czytaj więcej...

Zebranie szczecińskiego oddziału PTG

Zapraszamy na najbliższe zebranie szczecińskiego oddziału PTG, które odbędzie się 7 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00 w Instytucie Pedagogiki US na ul. Ogińskiego 16/17. Jednym z punktów zebrania będzie wystąpienie dr Rafała Iwańskiego, który przedstawi ...

czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków szczecińskiego oddziału PTG – 28.01.2016

Podczas Walnego Zabrania Członków szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata 2012-2015 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto odbyły się wybory do kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. ...

czytaj więcej...

Świat przyjazny starości 2015

W dniach 8-9 października odbyła się w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego kolejna konferencja z cyklu: Świat przyjazny starości. Tym razem konferencji towarzyszył Jubileusz XX – Lecia szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

czytaj więcej...

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020

Polecamy zapoznać się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020 Dokument przygotowany jest przez szerokie grono ekspertów. Kierownikiem Projektu Badawczego jest Pani dr Marta Giezek – Dyrektor ...

czytaj więcej...