Skip to content

Wytyczne do publikacji ze Zjazdu PTG

Poniżej prezentujemy wytyczne do publikacji pokonferencyjnej ze Zjazdu PTG.

Tekst do publikacji:

a)      Autor, jednostka afiliacji lub autorzy i ich jednostki

b)      Tytuł artykułu w j. polskim i angielskim

c)      Słowa kluczowe w j. polskim i angielskim (max.5)

d)     Streszczenie (abstrakt na początku) do 200 słów w j. angielskim: Times New Roman 10, wyjustowany tekst, odstęp pojedynczy (1).

e) Tekst artykułu

ok. 20.000 znaków (1/2 arkusza) w języku polskim:

Times New Roman 12, wyjustowany, odstępy 1,5.

przypisy w tekście (Testowy 2013, s. 24)

marginesy góra/dół/lewy/prawy: 2,5 / 2,5 / 2,5 / 2,5

bibliografia końcowa sporządzona alfabetycznie:

np.

  1. Kowalski J, Nowe zadania polityki społecznej na rzecz seniorów, [w:] Testowy J. (red), Gerontologia wobec nowych wyzwań, Poznań, 2013, ss. 21-31.
  2. Testowy J. (red), Gerontologia wobec nowych wyzwań, Poznań 2013
  3. Żmuda A., Kluby piłki nożnej seniorów, ZN KUL 3/2013/1, ss. 30-48.

f)       Numeracja stron dolna wyśrodkowana

g)      Tabele i wykresy czarno-białe (BEZ KOLORÓW!!) sporządzone w sposób pozwalający na zachowanie ich czytelności i przejrzystości przy wydruku w publikacji.

h) Termin nadsyłania prac w wersji elektronicznej: 5.12.2013 rok

i)        Format nadsyłania pracy w formacie Microsoft Word: nazwa pliku obejmuje imię, nazwisko autora (lub pierwszego autora), dwa pierwsze wyrazy tytułu bez znaków polskich, np.:

jan_testowy_gerontologia_wobec

lucja_kowalska_oblicza_starosci

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót