Skip to content

All posts by Rafał Iwański

Wybory w szczecińskim oddziale PTG

W dniu 5 lutego br. w Instytucie Pedagogiki US odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za lata 2016-2019 […]