Skip to content

Nr 1/2009

W numerze:

  1. Stężenie 25-hydroksywitaminy D a stan odżywienia mierzony wskaźnikiem masy ciała u osób starszych
  2. Ocena poczucia własnej skuteczności u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
  3. Częstość występowania, śmiertelność oraz czynniki ryzyka majaczenia w grupie chorych w wieku 80 lat i starszych, hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych – badanie pilotowe
  4. Ocena czynników wpływających na występowanie dolegliwości bólowych rok po osteoporotycznym złamaniu bliższego końca kości udowej
  5. Czy intensywna kontrola glikemii w grupie chorych z niewyrównaną cukrzycą typu 2 przyczynia się do redukcji występowania incydentów sercowo-naczyniowych?
  6. Przyszłość starości. Odpowiedź nauki
  7. Całościowa ocena geriatryczna i jej znaczenie kliniczne w onkologii – systematyczny przegląd piśmiennictwa
  8. Terapia hipotensyjna w ostrej fazie oraz w prewencji wtórnej udaru mózgu o etiologii niedokrwiennej
  9. Wciąż niesatysfakcjonujące rezultaty leczenia niewydolności serca

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 1/2009

<< powrót