Skip to content

Nr 3/2007

W numerze:

 1. Funkcjonowanie intelektualne i subiektywna jakość życia u osób w wieku emerytalnym
 2. Wiek a zachowania w chorobie wśród osób z nowotworami głowy i szyi
 3. Wpływ depresji i funkcji poznawczych na subiektywną ocenę jakości
 4. Ciężka niesprawność czynnościowa osób starszych wyzwaniem dla opieki długoterminowej
 5. Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów
 6. Osteoporoza u mężczyzn – przyczyny, zapobieganie i leczenie
 7. Poznawczy i praktyczny wymiar gerontologii – interdyscyplinarnej nauki o starzeniu się i starości
 8. Ocena kliniczna chorego w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 9. Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości
 10. Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa 2006
 11. I Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Gerontologia Polska”

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 3/2007

<< powrót