Skip to content

Nr 4/2005

W numerze:

 1. Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych
 2. Stereotypy dotyczące osób otyłych a jakość życia ludzi w starszym wieku
 3. Wskaźnik masy ciała jako czynnik rokowniczy umieralności wewnątrzszpitalnej wśród pacjentów oddziału geriatrycznego
 4. Zaburzenia struktury i funkcji nerek w podeszłym wieku
 5. Udział nerek w zaburzeniach endokrynnych u osób w podeszłym wieku
 6. Choroby nerek u ludzi w podeszłym wieku
 7. Dializoterapia u pacjentów w podeszłym wieku
 8. Przeszczepianie nerek u osób w podeszłym wieku
 9. Wpływ stanu jamy ustnej na jakość życia osób w starszym wieku
 10. Komunikat Zjazdowy
 11. Ostra niewydolność nerek u 89-letniego pacjenta leczona hemiodializami – opis przypadku

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 4/2005

<< powrót