Skip to content

Dokumenty / Sprawozdania

Deklaracja członkowska
Pobierz

Druk sprawozdania
Pobierz

Rekomendacja w sprawie promocji praw osób starszych
Pobierz

Starość darem, zadaniem i wyzwaniem
Publikacja

Starość. Między diagnozą a działaniem
Publikacja

Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe
Publikacja

PolSenior
Publikacja

Kapitał społeczny ludzi starych
Publikacja

Statut Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
Pobierz

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej
Pobierz

Projekt ELMI
Pobierz

Wyzwania współczesnej gerontologii
Publikacja

Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej
Publikacja

Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości
Publikacja

Aging and Old Age as a Task –Health, Activation, Development, Integration
Publikacja

New Cargivers for New Eldery People
Publikacja